Tunalı Denetim ve Mali Müşavirlik

Mali Müşavir  Özhan TUNALI tarafından kurulmuştur. SMMM unvanlı denetçi ve danışmanlarından oluşan profesyonel kadrosu ile seçkin müşterilerine, vergi ve ticaret hukuku başta olmak, mali, ekonomik ve yatırım konularında uygulamalı danışmanlık, yönetim danışmanlığı, Ar-ge danışmanlığı, vergi ve muhasebe denetimi, bağımsız denetim, Re-organizasyon ve yapılanma, değişim mühendisliği gibi konularda değişen/gelişen teknoloji ve mevzuatlara uyumlu olarak deneyimli, tutarlı, dürüst/güvenilir, yakın ve etkin hizmet anlayışla sürdürmektedir.

Bilişim Teknolojileri, Tekstil, İmalat, İnşaat, Hizmet, Denizcilik, Gemi İnşaat, Turizm, Akaryakıt, Tarım, Perakende, Gıda ve tüketim ürünleri, Elektrik – Elektronik, Enerji, Madencilik sektörlerinde ve benzer sektörlerde geniş müşteri kitlesine tecrübe sahibi yetkili uzman ekipleriyle hızlı, güvenilir hizmet verilmektedir.

Denetim Hizmetleri
İş ve Belge Akış Düzeninin Oluşturulması ve İç Kontrol Sistemlerinin Kurulması
Muhasebe Hizmetleri
Muhasebedeki Tüm Süreçlerin Yerine Getirilmesi
Finansal Hizmetler
Fayda-Maliyet Esasına Göre Her Türlü Finans Hizmetleri
Mali Müşavirlik
Genel Muhasebe, Maliyet, Dış Ticaret ve Yönetim Muhasebesi

Güncel Mevzuat

Yapılandırmada Uzayan Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Eski-Yeni Karşılaştırmalı Tarihleri (SGK)

Yapılandırmada SGK’ya Borçların Son Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süresi Uzatıldı 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yapılandırmada Uzayan Başvu…   (daha&helliip;)

Yapılandırmada Uzayan Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Eski-Yeni Karşılaştırmalı Tarihleri (Vergi)

7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yapılandırmada Uzayan Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Tarihleri Uzayan başvuru ve ödeme sürelerinin tarihleri özetle…   (daha&helliip;)

Yapılandırma Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

26 Mayıs 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32202 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 7300 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı…   (daha&helliip;)

7440 Sayılı Kanunla Deprem Bölgesine Yönelik Vergi Düzenlemeleri Rehberi

7440 Sayılı Kanunla Deprem Bölgesine Yönelik Vergi Düzenlemeleri Rehberi 7440 sayılı Kanunla deprem bölgesine yönelik olarak yapılan vergi düzenlemele…   (daha&helliip;)

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı; küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımlanmasına, niteliklerine, sınıflandırılmasına ve uygulamalarına ilişkin usul ve esasl..   (daha&helliip;)

SGK Duyurusu – Deprem Felaketi Nedeniyle Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesi

Deprem Felaketi Nedeniyle Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru T.C. SOSYAL GÜ…   (daha&helliip;)

Teminat Verme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler – VUK Sirküleri 156

531 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliğinin 7 nci Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (b) Bendi Uyarınca Belirlenen Teminat Verme Sürelerinin Uzatılması Hak…   (daha&helliip;)

Afet Bölgesinde Yapılacak Uygulamalar Hakkında SGK Duyurusu

Afet bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın, sağlık hizmeti sunucularına müracaatlarında yaşanacak mağduriyetlerinin önlenmesi T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURU…   (daha&helliip;)

Anayasa Mahkemesinin E: 2022/146 Sayılı Kararı – 213 Sayılı Kanun Hk.

12 Mayıs 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32188 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından Esas Sayısı: 2022/146 Karar Sayısı: 2023/31 Karar Tarihi: 16/2/2023 İT..     (daha&helliip;)

İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12 Mayıs 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32188 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1- 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete…    (daha&helliip;)