Deprem Bölgesinde SGK Ertelemesine İlişkin Tereddüt Edilen Konular Deprem Bölgesindeki İşyerleri Bakımından SGK Ertelemesine İlişkin Tereddüt Edilen H…

 

 

Deprem Bölgesinde SGK Ertelemesine İlişkin Tereddüt Edilen Konular

Deprem Bölgesinde SGK Ertelemesine İlişkin Tereddüt Edilen Konular

Deprem Bölgesindeki İşyerleri Bakımından SGK Ertelemesine İlişkin Tereddüt Edilen Hususlar

 

ÖZET:

− Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesinde bulunan işyerlerinin 06/02/2023 ila 30/04/2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 26/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) SGK’ ya verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır. Bu iller ve ilçe dışında bulunan işyerleri erteleme kapsamında değildir.

− Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 6/2/2023 tarihi itibariyle aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve yukarıda belirtilen iller ve ilçe dışında işyeri bulunan işverenlerin 2023/Ocak, Şubat ve Mart ayına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmını 26/5/2023 tarihine kadar vermesi, tahakkuk edecek prim borçlarını 31/5/2023 tarihine kadar ödemesi halinde söz konusu yükümlülükler yasal süre içinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri dışında bulunan meslek mensuplarıyla 6/2/2023 tarihi itibariyle aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan deprem bölgesi dışındaki işyerleri bu ertelemeden yararlanamayacaktır.

 

SGK ERTELEMESİNE İLİŞKİN TEREDDÜT EDİLEN HUSUSLAR:

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle SGK mevzuatı yönünden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesi mücbir sebep kapsamına alınmıştır. Mücbir sebep kapsamında yapılan düzenlemeler 14.02.2023/43 sayılı, 23.02.2023/53 sayılı ve 24.02.2023/54 sayılı sirkülerimizle açıklanmıştır. Ancak özellikle merkezi deprem bölgesinde olmasına karşılık şube işyerleri deprem bölgesi dışında olan işyerleri bakımından tereddütler yaşanmaktadır. Bu nedenle konuya örneklerle açıklık getirmek istedik.

1- Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesinde bulunan işyerlerinin 06/02/2023 ila 30/04/2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 26/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) SGK’ ya verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır. Bu il ve ilçeler dışında bulunan işyerleri erteleme kapsamında değildir.

ÖRNEK 1:

Merkezi Hatay ilinde bulunan A.Ltd. Şti’nin;

Hatay ilinde 1234567. 031 no.lu merkez işyeri

Gaziantep ilinde 1234567. 027 no.lu şube işyeri

İstanbul ilinde 1234567.034 no.lu şube işyeri (Meslek mensubu Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya dışındadır)

İzmir ilinde 1234567.035 no.lu şube işyeri (Meslek mensubu Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya dışındadır)

Bulunsun

Hatay ve Gaziantep illerindeki işyerleri SGK kapsamındaki ertelemeden yararlanırken, İstanbul ve İzmir illerinde şube işyerleri, SGK kapsamındaki ertelemeden yararlanmaz.

ÖRNEK 2:

Merkezi İstanbul ilinde bulunan B.Ltd. Şti’nin;

İstanbul ilinde 1234567.034 no.lu merkez işyeri

Bursa ilinde 1234567.016 no.lu şube işyeri

Hatay ilinde 1234567. 031 no.lu şube işyeri,

Malatya ilinde 1234567. 044 no.lu şube işyeri,

Bulunsun

Hatay ve Malatya illerindeki işyerleri, SGK kapsamındaki ertelemeden yararlanırken, İstanbul ve Bursa illerindeki işyerleri, SGK kapsamındaki ertelemeden yararlanamaz.

2- Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 6/2/2023 tarihi itibariyle aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesi dışında işyeri bulunan işverenlerin 2023/Ocak, Şubat ve Mart ayına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmını 26/5/2023 tarihine kadar vermesi, tahakkuk edecek prim borçlarını 31/5/2023 tarihine kadar ödemesi Halinde söz konusu yükümlülükler yasal süre içinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri dışında bulunan meslek mensuplarıyla 6/2/2023 tarihi itibariyle aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan deprem bölgesi dışındaki işyerleri bu kapsamdaki bu ertelemeden yararlanamayacaktır.

ÖRNEK 3:

Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren meslek mensubunun;

Hatay ilinde 1234567. 031 no.lu merkez işyeri,

Gaziantep ilinde 1234567. 027 no.lu şube işyeri,

İstanbul ilinde 1234567.034 no.lu şube işyeri,

İzmir ilinde 1234567.035 no.lu şube işyeri,

İşverenleri ile 6/2/2023 tarihi itibariyle aracılık ve sorumluluk sözleşmesi varsa

Hatay, Gaziantep, İstanbul ve İzmir illerindeki işyerleri SGK kapsamındaki ertelemeden yararlanır.

ÖRNEK 4:

Osmaniye ilinde faaliyet gösteren meslek mensubunun;

İstanbul ilinde 1234567.034 no.lu şube işyeri,

Samsun ilinde 1234567.055 no.lu şube işyeri,

İşverenleri ile 6/2/2023 tarihi itibariyle aracılık ve sorumluluk sözleşmesi varsa,

SGK mevzuatına göre, Osmaniye ilindeki meslek mensubu mücbir sebep kapsamında olmadığından

İstanbul ve Samsun illerindeki işyeri işverenleri SGK kapsamındaki ertelemeden yararlanamaz.

Kaynak: TÜRMOB